| www.holst.no | ingar holst personal homepage | authorized biography (norwegian) |

Ingar Cloimages Holst (tradisjonell kinesisk: 應嘉浩, forenklet kinesisk: 应嘉浩, pinyin: Yīng Jiāhào; Wade-Giles: Ying Chia-hao, født 17. mars 1961) er en norsk forlegger og sinolog. Ingar Holst er sønn av konsul John Cedervall (1929-2002) og ortoped Lillebell Holst (1927-2010). Han er utdannet Cand.mag. ved Universitetet i Oslo (1986). Ingar Holst var partner i firmaet Ahlefeldt Holst Young & Pan, Ltd. i Shanghai fra 2008-2013 og var fra 2010-2013 tilknyttet Department of Semantics ved The Ahlefeldt-Holst Center, der han særlig arbeidet med sammenlignende taksonomologi og semantiske problemer innen zoologisk taksonomi. Han har siden 1995 vært redaktør for Modern Chinese-Norwegian Character Dictionary, som med sine prosjekterte 40 bind vil bli det første uavkortede referanseverket over kinesiske tegn til noe indoeuropeisk språk.

Ingar Holst markerte seg på 1980- og 1990-tallet ved en rekke utspill i media, hvor opprettelsen av Støttesenter mot rock (1996) var en av de mest markante.

Ingar Holst Forlag utga i 1997 Norges første e-bok, «Narr søker prinsesse» av Petter Feen (1997). Forlagets utgivelse av den voldtektsdømte Jarle Aases nøkkelroman «Skjønnheten, loven og sannheten» (2000) skapte oppstandelse i Bergen, der handlingen var lagt, og ble møtt med flere søksmål.

Ingar Holst har gjort seg til talsmann for bruk av akupunktur mot sykdommen ME og har stilt seg bak hypotesen om svikt i mitokondrienes sekresjon av ATP og serotonin samt den hyppige forskivningen av SSRI som hovedårsaken til at Norge har så mange ME-rammede.

Ingar Holst var fra slutten av 1970-årene frem til midten av 1980-årene medlem av Unge Høyre, og i en periode fra slutten av 1980-årene frem til midten av 1990-tallet medlem av Fremskrittspartiet. I 1989 og i årene etter var han engasjert i Fjerde juni-bevegelsen og markerte seg som en sterk kritiker av regimet i Beijing, men har i siden slutten av 1990-årene nærmet seg Kommunistpartiets linje. Han uttalte i 2010 at han ikke lenger ser på demokrati og parlamentarisme som viktige for frihetsgraden i samfunnet, og han har gitt uttrykk for at Liu Xiaobo ikke har gjort seg fortjent til Nobels Fredspris. Han har også uttrykt at det er bedre å leve som funksjonshemmet i Kina enn i Norge.

Ingar Holst har vært en høylydt kritiker av Norges deltakelse i NATOs okkupasjon av Afghanistan og har gitt uttrykk for at han anser at Mossad stod bak terrorangrepene den 11. september 2001. Han var nettavisen Taliban Norges første redaktør fra desember 2012 til januar 2015.

Ingar Holst har siden 2002 bodd i eksil i Kina, Laos og Thailand.